Przedszkole
Nasza oferta
Przedszkolaki

Publikacje Nauczycieli

 

 

 

Świat bez Jana Pawła II jest inny. Polska jest inna. Zabrakło jednego człowieka, a mamy wrażenie, że przeszedł tajfun, trzęsienie ziemi. Nic nie znajduje się na swoim miejscu. Śmierć Papieża Polaka zmieniła naszą perspektywę. Już nie możemy być widzami, słuchaczami. Musimy być świadkami. Papież odszedł, ale zostawił nam swoje dzieło; dzieło, które powierzył nam i którego jakąś część my kontynuujemy.

Przedszkole, w którym pracujemy to Przedszkole Nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Ojciec Święty jest naszym patronem od 5 – ciu lat. Mieć takiego patrona to ogromne wyzwanie dla nas nauczycieli; to zobowiązanie wobec nas samych, Rodziców, dzieci, jak też wobec samego Jana Pawła II. Jeszcze do niedawna czuliśmy bliskość Ojca Świętego, gdy wysyłaliśmy do Rzymu kartki z życzeniami, a w odpowiedzi zawsze otrzymywaliśmy, oprócz zwykłych życzeń błogosławieństwo. Teraz to trochę się zmieniło: nasze życzenia kierujemy do Ojca Świętego podczas modlitwy, jednak nadal czujemy Jego bliskość.

Idea nadania naszemu Przedszkolu imienia pojawiła się kilka lat temu. Gdy tylko pierwszy raz odbyła się rozmowa na ten temat nikt z naszego Grona Pedagogicznego nie miał wątpliwości co do osoby, która jest dla nas nauczycielem, wzorem i postacią godną uwagi zarówno naszej, jak również dzieci i ich Rodziców. Naszym wybrańcem od samego początku był Papież Jan Paweł II.

Przygotowania do uroczystości nadania imienia naszej placówce trwały kilka lat. W tym czasie próbowaliśmy zbliżyć się do Ojca Świętego przyglądając się bacznie jego działaniom, staraliśmy się realizować jego przesłania i treści, o których wciąż mówił i do których nawoływał. Był dla nas wzorem i przykładem, który podziwialiśmy i chcieliśmy, aby nasi podopieczni też tak Go odbierali: jako osobę mądrą, dobrą, wrażliwą, dla której najważniejsza jest miłość bliźniego, jego poszanowanie, dla niego współczucie. I tak rozpoczęła się nasza nowa podróż w towarzystwie Papieża Polaka.

Nasze działania realizowane w pracy nauczycielskiej rozpoczęliśmy od starannego poznania Karola Wojtyły, jego życia od chwili narodzin i przybliżenia jego osoby dzieciom w Przedszkolu. Oczywiście informacje dobierane przez nas były proste, przejrzyste; takie, które zawierałyby dużo ważnych faktów i które mogły być zrozumiałe dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dlatego też w grupie dzieci 3 – letnich były to informacje o tym, jak mały Karolek się urodził, co robił, gdy był chłopcem w ich wieku i trochę starszym. 3 – latki oczywiście dowiedziały się, kim jest Jan Paweł II i choć pewnie na samym początku nie bardzo to rozumiały my nie poddawałyśmy się i przy pomocy i współpracy Rodziców udało nam się osiągnąć zamierzony cel. W grupie dzieci 4, 5 i 6 – letnich osoba Jana Pawła II nadal była i jest obecna dzięki dalszym naszym działaniom, czyli rozmowom, pogawędkom, prezentacjom zdjęć, albumów.

Tak więc zanim Jan Paweł II stał się oficjalnie naszym patronem już wcześniej gościł w naszych sercach, w sercach maluchów i w sercach ich Rodziców.

12 października 2001 roku odbyły się uroczystości nadania imienia Jana Pawła II, które rozpoczęły się mszą świętą w kościele Wniebowstąpienia NMP z udziałem władz miasta, personelu Przedszkola, dzieci i ich Rodziców oraz zaproszonych gości; następnie odsłonięto pamiątkową tablicę w budynku Przedszkola, zaprojektowaną przez Radę Pedagogiczną i ufundowaną przez związki zawodowe Solidarność, wykonaną przez plastyka Jana Szlęzaka.

Bardzo ważnym punktem uroczystości był występ wszystkich przedszkolaków w Tarnobrzeskim Domu Kultury.

Na tę okoliczność został wydany folder o Przedszkolu oraz znaczki dla dzieci; ponadto Poczta Polska wydała kartę pocztową i wykonała pieczęć, Rada Miasta ufundowała zaś pamiątkowy grawerton.

Z chwilą podjęcia decyzji o nadaniu naszej placówce imienia Jana Pawła II w Misji Przedszkola oraz w programach dydaktyczno – wychowawczych na stałe zagościła tematyka związana z naszym patronem.

Oprócz rozmów, pogawędek, o których była mowa już wcześniej praca z dziećmi w naszej placówce urozmaicana jest innym rodzajem działań nauczycieli. Przedszkolaki zachęcane przez nas chętnie biorą udział we wszelkich konkursach poświęconych osobie Ojca Świętego, takich, jak konkursy plastyczne, zgaduj – zgadule, quizy. I tak prace naszych dzieci prezentowane były w Tarnobrzeskim Domu Kultury, w Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Serbinowie, w Bibliotece Miejskiej w Tarnobrzegu, a nawet w hali sportowej. Ponadto dzieci uczestniczą w spotkaniach z osobami, które szczególnie umiłowali naszego patrona, np. z panem Janem Grandysem, który podarował nam piękną rzeźbę przedstawiającą Jana Pawła II, czy przeorem naszej parafii, który bardzo ciekawie mówił o papieżu. Ponadto dzieci uczestniczyły we mszach świętych za Ojca Świętego w Kościele Wniebowstąpienia NMP w Tarnobrzegu, do których oprawę przygotowaliśmy w naszym gronie pedagogicznym angażując do aktywnego udziału m.in. starszaki.

Na zajęciach dydaktyczno – wychowawczych dzieci uczą się wierszy, piosenek poświęconych Ojcu Świętemu. Mamy też własny hymn, do którego słowa i muzykę napisali Rodzice naszych podopiecznych: słowa – Kazimierz Wiszniowski, muzykę – Mariusz Ryś.

Pamiętając o ważnych datach przygotowujemy różnego rodzaju gazetki, dekoracje, których najważniejszymi odbiorcami są Rodzice przyprowadzający swoje pociechy do naszego Przedszkola. Wierzymy, że dzięki temu nasze zamierzenia i cele są bardziej czytelne i w prosty sposób realizowane, oddziaływując zarówno na dorosłych, jak i dzieci.

Bardzo ważna jest nasza postawa; nasza, czyli nauczycieli próbujących kształtować osobowość małych dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Dlatego też staramy się przekazać te wartości, o których tak pięknie mówił Jan Paweł II za pomocą własnego przykładu. Ma to odzwierciedlenie w relacjach z dziećmi i ich Rodzicami, dla których jesteśmy otwarci, staramy się zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, jak również wskazywać właściwą drogę postępowania. Dlatego też powstał program własny, realizowany w pracy w naszej placówce Dziecko w świecie wartości, którego głównym celem jest zapoznanie dzieci z takimi wartościami, jak dobro, piękno, miłość i innymi; rozumienie ich i stosowanie w życiu codziennym.

Obecnie jest również w przygotowaniu kolejny program wychowawczy zawierający treści nauczania Ojca Świętego.

Bardzo ważnym elementem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest angażowanie przedszkolaków w działania na rzecz osób starszych, chorych, pozbawionych Rodziców, czy rodziny. Nie są to działania na miarę ludzi dorosłych, silnych, czy bogatych w dosłownym znaczeniu. Jednak entuzjazm, radość, a nawet emocje, które często temu towarzyszą mogą tak właśnie być odbierane. Bo czyż nie jest dziecko dorosłym, dojrzałym, jeśli potrafi zauważyć niedolę innych; bo czyż nie jest silnym, jeśli wytrwale przygotowuje się na spotkanie z osobą potrzebującą otuchy, uśmiechu; bo czyż nie jest bogatym, jeśli daje z siebie swoje małe – wielkieserce, swoją energię, swój uśmiech? Takie uczucia towarzyszą nam – nauczycielom, jak i przedszkolakom podczas wizyt i spotkań w Domu Seniora i w Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Tarnobrzegu, gdzie przedszkolaki prezentują swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne dając wiele radości osobom starszym i chorym, w Domu Dziecka w Skopaniu i w Pogotowiu Opiekuńczo – Wychowawczym w Tarnobrzegu, gdzie przedszkolaki zawożą prezenty świąteczne wywołując uśmiech na twarzach swoich rówieśników i dzieci starszych. Ponadto przedszkolaki chętnie i z wielkim zaangażowaniem uczestniczą w zbiórkach i koncertach charytatywnych na rzecz innych, m.in. w koncercie organizowanym od wielu lat przez nasze Przedszkole wspólnie z innymi placówkami przedszkolnymi w Tarnobrzeskim Domu Kultury Wszystkie Dzieci Nasze Są.

W ubiegłym roku szkolnym w naszych progach zagościła Paulinka – dziewczynka, będąca dzieckiem autystycznym. Na skutek jej udziału w życiu naszej placówki nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjnym Radość Życia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sandomierzu. Dzięki temu przesłania, zawarte w treściach kierowanych przez Ojca Świętego do nas wszystkich są pełniej realizowane, a przedszkolaki stają się jeszcze bardziej dobre, wrażliwe, czułe na ludzkie nieszczęście.

Prowadzimy również owocną współpracę z placówkami mającymi za patrona Jana Pawła II. Należy do nich m.in. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Tarnobrzegu, z której uczniami, nauczycielami i dyrektorem regularnie się spotykamy, wymieniając doświadczenia, organizując wspólne konkursy, quizy. W tym roku szkolnym już zostaliśmy zaproszeni do uroczystych obchodów urodzin Jana Pawła II; wtedy to wspólnie zapalimy znicz pod pomnikiem naszego patrona.

Jak już wcześniej było wspomniane do naszych działań angażujemy również Rodziców, przyprowadzających dzieci do naszego Przedszkola. Dorośli w pełni zaakceptowali nasze działania na rzecz kształtowania dzieci w myśl przesłań papieskich; chętnie i z dużym zaangażowaniem wspierają nas w naszej pracy. To właśnie oni uszyli nam stroje papieskie, które wykorzystujemy przy okazji ważnych uroczystości. Rodzice też aktywnie uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, kiedy to zarówno dzieci, jak i dorośli czują się tak, jakby Przedszkole było dla nich drugim domem, było jedną wielką rodziną, gdzie panuje miłość, dobroć, zrozumienie, poszanowanie.

Mając na uwadze treści nauczania Jana Pawła II i potrzebę ich głębszego poznawania oraz przekazywania tych wartości naszym podopiecznym staramy się w miarę możliwości powiększać zbiór pozycji książkowych w bibliotece przedszkolnej o nowe tytuły poświęcone osobie Papieża Polaka. Można tam też znaleźć albumy, w których zawarte są prace dzieci z naszego regionu oraz albumy samodzielnie wykonane przez naszych podopiecznych. Książki te są dostępne zarówno dla nas – nauczycieli, jak i dla Rodziców.

Aby bardziej i głębiej poznać życie i działalność naszego patrona jeszcze za czasów dzieciństwa, młodości i kapłaństwa oraz uczcić ważne wydarzenia z życia Jana Pawła II w najbliższym czasie planujemy wyjazd naszych podopiecznych z grup starszych wraz z Rodzicami do Wadowic. Mamy nadzieję, że wyjazd ten umocni nas wszystkich i zbliży do Ojca Świętego.

"Przyszedłem tu, aby wśród Was, młodych odpocząć. Przyszedłem, aby słuchać, aby rozmawiać z Wami. (…) Jesteście nadzieją papieża, nadzieją Kościoła" – słowa te wypowiedział Jan Paweł II, kierując je do ludzi młodych, do dzieci. W myśl tego przesłania staramy się przekazywać te wartości, które dla Papieża Polaka były tak bardzo ważne i wzniosłe. Dążymy do tego, aby jego dzieło było wyznacznikiem naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej.

mgr Agnieszka Wojas
mgr Elżbieta Furtak

Tarnobrzeg, 20.03.2006(C) 1981 - 2024 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.