Przedszkole
Nasza oferta
Przedszkolaki

Ciekawostki

 

 

Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej:

 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
 • wyrażania swoich uczuć i myśli
 • do nauki przez zabawę i bycie sobą
 • opieki i ochrony.

Dziecko w Przedszkolu ma zagwarantowane prawo do:

 • godności i nietykalności osobistej
 • wyrażania swobody myśli, sumienia i wyznania
 • indywidualnego rozwoju i własnego tempa tego procesu
 • nienaruszalności cielesnej
 • korzystania z dóbr kulturalnych
 • poszanowania własności
 • znajomości swoich praw
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje
 • aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
 • zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
 • posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
 • spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
 • badania i eksperymentowania
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa)
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym  otoczenia
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone
 • jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki
 • regulowania własnych potrzeb
 • zdrowego jedzenia
 • ochrony zdrowia
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej.

Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów
przestrzegać wszelkie umowy zawarte z nauczycielką, a w szczególności:

 • nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycieli
 • zgłaszać wszelkie przykre wypadki, uszkodzenia itp. związane ze zdrowiem dzieci, sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne
 • szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w Przedszkolu
 • dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa
 • przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych.

 

 (C) 1981 - 2024 Przedszkole nr 13 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu | realizacja medox.pl

Ta strona używa cookie m. in. w celach statystycznych. Dowiedz się więcej na ich temat i o zmianie ustawień w przeglądarce.
Korzystając z niniejszej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.